Generic selectors
Endast exakta träffar
Sök i titel
Sök i innehåll
Post Type Selectors

Vår historia

Från en ängsmark i utkanten av staden till en av Stockholms mest centrala platser – Norra Bantorgets historia är synonym med historien om huvudstaden själv. Här kan du läsa lite om våra kvarter.

1901
Det ursprungliga Folkets Hus invigdes 1901 men redan 1917 var verksamheten trångbodd och behövde mer yta varför grannfastigheterna införlivades i verksamheten.

1930
Under 1930-talet började planeringen av ett nytt Folkets Hus under ledning av arkitekten Sven Markelius men inte förrän 1960 invigdes det nya Folkets Hus som vid den tidpunkten var norra Europas största konferenscenter.

1980
På 1980-talet byggdes Norra Latin om från skola till konferensyta. I maj 1991 köpte LO fastigheten av Stockholm stad. Sedan 2009 bedrivs konferensverksamhet i fastigheten av Stockholm City Conference Centre.

1990
Stockholms Stadsteater flyttade till Kulturhuset 1990 och stället flyttade Dansens Hus in i samma år i dessa lokaler.

2007
köpte Scandic Wallinhotell och tog över hotellverksamheten i Folkets Hus. Hotellet fick namnet Scandic Norra Bantorget.

2011
förvärvades aktierna i kontorsfastigheterna Barnhuset 20 och Barnhuset 25 av bolaget, med målsättning att konvertera Barnhuset 25 till hotell vilket var klart 2015. Från 2011 bedrivs extern förvaltning genom dotterbolaget BanFast Förvaltning AB.

Vad händer på Norra Bantorget framöver?

Mer info

Läs mer

om Norra Bantorgets historia

Mer info