Generic selectors
Endast exakta träffar
Sök i titel
Sök i innehåll
Post Type Selectors

Norra Bantorgets historia

Från en ängsmark i utkanten av staden till en av Stockholms mest centrala platser – Norra Bantorgets historia är synonym med historien om huvudstaden själv. Här kan du läsa lite om våra kvarter.

Norra Bantorget är en historisk plats i Stockholm som togs i anspråk redan under medeltiden. Då en ängsmark i stadens utkanter, idag en av Stockholms mest centrala platser.

1638 byggdes det första stenhuset vid Norra Bantorget när man uppförde ett barn- och tukthus vid nuvarande Barnhusgatan.

1667 byggde man även ett nytt stadsfängelse vid samma plats.

1836 uppförde Sveriges Trädgårdsförening en trädgårdsanläggning efter engelsk förebild, på platsen där Norra Latin står idag.

1857 öppnade hotell Phoenix vid Drottninggatan och blev snart dåtidens ”inneställe” i Stockholm.

1860 började skarpskyttarna genomföra skytteövningar vid torget. Vid den tiden användes torget även för cirkusföreställningar.

1867 stod den norra stambanan klar och fick sin stationsbyggnad vid torget, som därefter antog namnet ”Norra Bantorget”.

1880 öppnade Norra Latins läroverk, ritat av Helgo Zettervall och invigt av kung Oscar II. Det var det första stora läroverket av sitt slag och en modell för kommande läroverk i landet.

1901 stod det Carlbergska huset klart, senare LO-borgen. Huset är ritat av Sveriges mest kända arkitekt vid den tiden, Ferdinand Boberg.

1913 öppnade Auditorium som senare fick namnet Vinterpalatset. Här visades teater, konserter, revyer och operetter. Vinterpalatset revs 1978 för att ge plats åt ett modernt kontorshus.

På 30-talet blev Norra Bantorget ett busstorg och man byggde en bussterminal, Rotundan, som även innefattade en bensinstation och en restaurang. Den legendariska Rotundan ritades av stadsträdgårdsmästare Blom. 2008 fick Norra Bantorget sin nuvarande utformning i och med att Stockholms största hotell, Clarion Sign, stod klart, tillsammans med den nya parken.

I början av 1900-talet tog arbetarrörelsen platsen i anspråk och dess verksamhet är det som många kanske mest förknippar Norra Bantorget med. 1901 öppnade det första Folkets Hus på Barnhusgatan.

Den 1 maj 1902 hölls den första demonstrationen av sitt slag på Norra Bantorget, en kvarlevande årlig tradition.

1926 köpte LO Carlbergska Huset och gjorde om det till sitt huvudkontor, LO-borgen.

1960 stod det nya Folkets Hus klart. Stadsarkitekten Sven Markelius mästerverk i funkisstil som då var norra Europas främsta kongressanläggning. Stockholms Stadsteater var också med från starten.

1991 sålde Stockholm Stad Norra Latins läroverk till LO som gjorde det till en del av Folkets Hus konferensanläggning. 1990 flyttade Dansens Hus in i Stadsteaterns lokaler.

2009 sålde Folket Hus den rörelsedrivande verksamheten till Stureplansgruppen som därefter bedrivit kongress- och konferensverksamheten under namnet Stockholm City Conference Centre.