Ledningen för AB Folkets Hus i Stockholm och BanFast Förvaltning AB har nu antagit en hållbarhetspolicy för all verksamhet inom koncernen. Hållbarhet är ledstjärnan i den planerade om- och tillbyggnaden av våra fastigheter men också i den löpande förvaltningen och underhållet av fastigheterna säger VD Lars Sandberg.

Sedan tidigare har bolaget beslutat att vi skall miljöcertifiera alla våra fastigheter enligt modellen för ”BREEAM in use”.

Ta del av vår hållbarhetspolicy i bifogad pdf.