Barnhusgatan

Norra Bantorgets Intresseförening har tillsammans med Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus utarbetat ett förslag till utveckling av Barnhusgatan i sträckningen mellan Drottninggatan och Upplandsgatan. Med förslaget vill vi göra Barnhusgatan till en än mer öppen och attraktiv gata för gående och cyklar. Vi önskar att Barnhusgatan ska bli mer en mer levande stadsgata och även bli den naturliga länken mellan Drottninggatan och Norra Bantorget.

Förslaget innebär kortfattat att trottoaren breddas med 2 meter på den norra sidan mot Folkets Hus och att den motsatta trottoaren görs mer gångvänlig. I förslaget finns även fler träd inritade. Genom den bredare trottoaren möjliggörs uteserveringar och en generösare entré till Folkets Hus. Genom minskat antal parkeringsplatser, fler övergångsställen och en delvis uppbyggd vägbana blir det en bättre rumslighet där de båda sidorna kopplas samman på ett mer naturligt sätt och inte som idag avskiljs från varandra med parkerade bilar.

 

 

Parken vid Norra Bantorget

Norra Bantorgets Intresseförening har tillsammans med Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus utarbetat ett förslag till utveckling av parken vid torget. Parken vid Norra Bantorget är en mycket vacker park med vackra planteringar och stora träd. Den är anlagd som en park som i första hand är till för betraktaren och inte för den som vill vistas i parken. Därför fungerar parken idag främst som en gångpassege för de som passerar igenom området. I framtiden önskar vi att parken ska bli ett besöksmål i sig för de som arbetar, bor eller besöker Norra Bantorget. Förutom vila och rekreation önskar vi tillföra möjligheter till olika kulturella och fysiska aktiviteter. Vi vet också att dessa aktiviteter kommer att göra parken till en mer säker och trygg plats att vistas på. Förslaget innebär kortfattat att parken tillförs ett trädgårdscafé vid Olof Palmes gata, en liten scen för mindre föreställningar, en boulebana, ett ute-gym och även att vi upplåter platsen framför Brantingmonumentet för olika typer av gruppträning. Förslaget innebär en försiktig utveckling av parkens karaktär och växlighet men tillför en helt ny dimension för alla som vistas i området. Vårt förslag innebär en ökad livskvalitet för de som arbetar och bor i området.