Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm hyr ut 9 300 kvm till Stockholm International School då fastigheten Norra Latin återigen blir skola.

Norra Latin uppfördes 1880 vid Norra Bantorget i Stockholm och var då Sveriges första läroverk av den digniteten. Skolverksamheten bedrevs fram till 1982 och därefter stängdes skolan för en genomgripande renovering. 1989 återöppnades Norra Latin men då som en konferensanläggning i regi av Folkets Hus. Efter mer än 30 år som konferensanläggning återuppstår nu Norra Latin som en skola från och med höstterminen 2023.

Fastighetsägaren Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm har tecknat ett 25 – årigt hyreskontrakt med Stockholm International School. Skolan hyr hela fastigheten på 9 300 kvm och tillträder i slutet av sommaren 2023. Cushman & Wakefield har varit rådgivare i processen. Stockholm International School, grundad 1951, är en väletablerad icke vinstdriven skola som drivs i stiftelseform. Skolan arbetar efter en internationell läroplan och vänder sig i första hand till utländska familjer som arbetar och bor i Stockholm. 

”Vi tycker att det är mycket positivt att vår fina fastighet återigen kan användas för utbildningsändamål. Skolan är väl underhållen och den stora ytan runt Norra Latin är unik för en innerstadsskola och en stor tillgång för en modern skola. Genom att fler människor levandegör området kommer också hela Norra Bantorget att utvecklas och bli en ännu mer attraktiv plats”

Ytterligare information:
Lars Sandberg, VD Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm