Lars Nylund blir ny vd för Fastighets AB Folkets Hus i Stockholm och BanFast Förvaltning AB. Bolaget äger fastigheter och ansvarar för förvaltningen av flera fastigheter i området runt Norra Bantorget i Stockholm.

Lars Nylund, som idag är fastighetschef på Familjebostäder, tillträder som vd den 1 oktober 2022. Tidigare har Lars haft ledande positioner vid bland annat Fortifikationsverket. Han efterträder Lars Sandberg som går i pension

  • Jag är mycket glad över rekryteringen av Lars Nylund som ny vd för Fastighets AB Folkets hus. Vi står inför stora projekt i både anpassningen av Norra Latin till skolan och upprustningen av Folkets Hus. Den erfarenhet som Lars för in i detta arbete kommer att stärka vår verksamhet. Att Lars dessutom har stor kompetens inom vår andra sektor, fastighetsförvaltning, ger bolaget en ledning som kan utveckla verksamheten ytterligare, säger Annika Nilsson, ordförande för Folkets Hus.

 

  • Fastighets AB Folkets Hus äger fantastiskt fina hus runt Norra Bantorget och står nu inför stora projekt och en utveckling av sin förvaltningsverksamhet i BanFast Förvaltning AB. Jag är tacksam över förtroendet och ser med glädje och ödmjukhet fram emot att tillsammans med kunder, medarbetare och styrelse leda bolaget framåt, säger Lars Nylund

Nuvarande vd Lars Sandberg går i pension efter fyra års gott arbete med att skapa bra förutsättningar för bolagets fortsatta utveckling. Bland de arbeten som Lars Sandberg genomfört finns förändringen av Norra Latin till skola vilket sker efter sommaren 2023 samt planeringen av den stora renoveringen av Folkets Hus som startar i januari 2023.

Fastighets AB Folkets hus äger Folkets Hus, Norra Latin samt flera fastigheter runt Norra Bantorget. Bolaget ansvarar även för fastighetsförvaltningen av flera fastigheter i området runt Norra Bantorget genom BanFast Förvaltning AB.

 

För ev ytterligare kommentarer

Annika Nilsson, ordförande för Folkets hus, 070-200 89 08

Lars Nylund, 0734-39 26 41