Generic selectors
Endast exakta träffar
Sök i titel
Sök i innehåll
Post Type Selectors

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad och naturlig del av verksamheten.
Det genomsyrar allt vi gör från inköp till kontoret, en hälsofrämjande arbetsplats med bra arbetsklimat, till energieffektivisering och miljöcertifiering av våra fastigheter.

Vi arbetar med de Globala målen och Agenda 2030.
En del av det arbetet är bl.a. energieffektiviseringar, miljöcertifiering och utbildning.

 

Arbete med energieffektivisering

Vi har efter investeringen av ny styr och regler i Folkets Hus och Norra Latin gått över från tidsstyrd ventilation i konferensrum samt teatersal till att styra med temperatur och CO₂. Det gör att vi underdagtid endast ventilerar med ett grundflöde i lokalerna och vid närvaro ökar luftväxlingen för att hålla bästa komfort och ekonomi.

Från att ha haft bokningslistor över rummen och anpassat ventilationen efter det, med högst trolig överventilering som följd och missnöje för hyresgästens kund då lokaler har bytts i sista sekund, har vi nu ett system som lever sitt eget liv och anpassar sig efter hur lokalerna är nyttjade.

I Folkets Hus bytte vi även ut de stora tilluftsfläktarna från remdrivna motorer till effektivare direktdrivna fläktar. Dessa är tryckstyrda och levererar endast den mängd luft som för tillfället behövs. Detta spar både el- och värme-/kyl-energi. En annan fördel är att hyresgästen har gått från ständiga klagomål på ventilationen till att i princip inte ha några kommentarer längre.

Vi har även satt in närvarostyrda belysningsarmaturer med LED i trapphus och källarkorridorer, vilket minskar elförbrukningen.

Tittar man på energiförbrukningen och jämför 2016 (innan den nya styren) med 2019 (2020 är ej normalår) så ser vi en minskad energianvändning i båda fastigheterna.

 

Minskad energianvändning

Fjärrvärme: -8%
Fjärrkyla: -11%
Fastighetsel: -10%

En annan del i det arbetet är att vi köper klimatpositiv el.
Från och med 1 januari 2020 så köper vi bara klimatpositiv el. All el vi köper kommer ifrån förnyelsebara energikällor så som sol, vind, vatten och biokraft. Dessutom investerar elleverantören i projekt som minska koldioxidutsläppen globalt.

 

Miljöcertifiering

Vi har påbörjat vårt arbete med att miljöcertifiera våra fastigheter enligt BREEAMs certifieringssystem. I vår uppdragförvaltning hjälper vi också andra fastighetsägare med detta certifieringsarbete.

 

Utbildning

Genom att sprida kunskapen om ett bra hållbarhetsarbete till den yngre generationen så gör vi ytterligare bra insatser. Ett exempel på det är att vi bidrar till boken Natur & Miljöboken som delas ut gratis under tre år till mellanstadieelever i hela Sverige, som ger eleverna en heltäckande miljöutbildning. I årets utgåva är uppgifter och övningar kopplade till de Globala målen.

 

Som ett led i att utbilda oss i hållbarhet har vi ett internt nyhetsbrev, med fokus på att dels lära oss mera om de Globala målen, och dels ta del av nyheter inom hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Här kan du läsa våra nyhetsbrev (pdf).