Generic selectors
Endast exakta träffar
Sök i titel
Sök i innehåll

Tjänster

Fastighetsförvaltning med BanFast är personlig, professionell och pålitlig. Vi ser till att allt fungerar som det ska, från vatten till wifi. Behöver du hjälp med administration och underhåll, nybyggen eller ombyggen, kontrakt och aviseringar – lämna det till oss.

Rådgivning & förvaltning

Vårt förvaltade bestånd idag inrymmer bland annat hotell, konferensanläggning, dansteater, kontorslokaler, butiker och bostäder vilket gör att vi har en bred erfarenhet av förvaltning i olika former och med varierat kravställande från kunder.
Du som kund kan köpa hela förvaltningspaketet, eller delar av det. Du kanske vill sköta det tekniska själv, och lämna det ekonomiska till oss, eller bara behöver hjälp med kontrakt och avisering. Det fixar vi.

Offertbegäran

1. Ekonomisk förvaltning

Dagliga fakturaflöden

Hyresaviseringar

Betalningsflöden och myndighetsredovisning

Utredningar, analyser och rapportering

Periodiska sammanställningar

Årsbokslut och deklarationer

Fastighetstaxering

Kontraktförvaltning

Nykontraktering av hyresavtal, omförhandlingar

2. Teknisk förvaltning

Löpande drift av själva fastigheten, ronderingar, underhåll, underhållsplaner, Systematiskt brandskyddsarbete, energideklarationer, projekt och hyresgästanpassningar.

Beskrivning av tjänster

SB Fastighetsförvaltning

SB2 Kommunikation

SB3 Teknisk förvaltning

SB4 Fastighetsadministration

SB5 Myndighetskrav

SB6 Medverkan i projekt

SB7 Fastighetsrådgivning

SC Fastighetsteknik

SC1 Styr- och övervakningssystem

SC2 Byggnad utvändigt

SC3 Byggnad invändigt

SC4 VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem

SC5 Elsystem

SC6 Tele- och datasystem

SC7 Transportsystem

SC8 Övriga tekniska installationer

SD Utemiljö

SD1 Utemiljö allmänt

SD2 Vegetationsytor

SD3 Markbeläggningar

 

3. Särskild expertis inom juridik, upphandling, kontraktsförvaltning, samt optimering av el och ventilation ingår i vårt nätverk av underleverantörer och konsulter.

Offertbegäran

Tilläggstjänster

Tjänster som kan köpas till utöver avtal. Projektledning, fastighetstaxering, låneomläggning, konsultationer och utredningar, momsfrågor, energideklarationer. Vi gör även ortsanalyser för att kartlägga utvecklingen av en stad eller ort i Sverige för blivande fastighetsägare.

Hållbar service

Energibesparingar, återvinning och hållbara ombyggnationer.

Begär offert

Vi skräddarsyr förvaltningstjänster baserade på dina behov. Enklare och billigare blir det inte.

Mer info

Grön service

Energibesparingar, återvinning och hållbara ombyggnationer.

Upphandling

BanFast har lång erfarenhet av förhandlingar och upphandlingar, och hjälper gärna till för att underlätta processen för alla inblandade parter.

Kontakta oss

Hyr utrymme, lokaler och popups

Öppna moderna kontorslösningar i anrika, charmiga lokaler med fantastisk atmosfär. Många av husen kring Norra Bantorget har sett Stockholm genomgå sina mest drastiska förändringar. Det som tidigare varit bostäder och skolor är nu några av stans mest unika, personliga kontorslokaler och mötesplatser.

Mer info