Generic selectors
Endast exakta träffar
Sök i titel
Sök i innehåll
Post Type Selectors

Tjänster

Fastighetsförvaltning med BanFast är personlig, professionell och pålitlig. Vi ser till att allt fungerar som det ska, från vatten till wifi. Behöver du hjälp med administration och underhåll, nybyggen eller ombyggen, kontrakt och aviseringar – lämna det till oss.

Rådgivning & förvaltning

Vårt förvaltade bestånd idag inrymmer bland annat hotell, konferensanläggning, dansteater, kontorslokaler, butiker och bostäder vilket gör att vi har en bred erfarenhet av förvaltning i olika former och med varierat kravställande från kunder.
Du som kund kan köpa hela förvaltningspaketet, eller delar av det. Du kanske vill sköta det tekniska själv, och lämna det ekonomiska till oss, eller bara behöver hjälp med kontrakt och avisering. Det fixar vi.

Offertbegäran

Vi erbjuder bland annat

Ekonomisk förvaltning

 • Dagliga fakturaflöden
 • Hyresavisering
 • Betalningsflöden och myndighetsredovisningar
 • Utredningar, analyser och rapportering
 • Periodiska sammanställningar
 • Årsbokslut och deklarationer
 • Fastighetstaxering
 • Kontraktsförvaltning

Teknisk förvaltning

 • Fastighetsskötsel
 • Fastighetsdrift
 • Löpande ronderingar
 • SBA-ronderingar
 • Brandskyddsarbete
 • Underhållsplanering
 • Underhållsarbete
 • Energideklarationer
 • Hyresgästanpassningar
 • Projektering och kalkylarbete
 • Fastighetsadministration
 • Myndighetskrav
 • Energieffektivisering
 • Upphandlingar av tex byggprojekt, konsulter, städ och serviceavtal

Tilläggstjänster

Tjänster som kan köpas till utöver avtal. Projektledning, fastighetstaxering, låneomläggning, konsultationer och utredningar, momsfrågor, energideklarationer. Vi gör även ortsanalyser för att kartlägga utvecklingen av en stad eller ort i Sverige för blivande fastighetsägare.

Hållbar fastighetsservice

Miljöcertifiering via Breeam, energibesparingar, återvinning och hållbara ombyggnationer.

Mer info

Begär offert

Vi skräddarsyr förvaltningstjänster baserade på dina behov. Enklare och billigare blir det inte.

Mer info

Grön service

Energibesparingar, återvinning och hållbara ombyggnationer.

Upphandling

BanFast har lång erfarenhet av förhandlingar och upphandlingar, och hjälper gärna till för att underlätta processen för alla inblandade parter.

Kontakta oss

Hyr utrymme, lokaler och popups

Öppna moderna kontorslösningar i anrika, charmiga lokaler med fantastisk atmosfär. Många av husen kring Norra Bantorget har sett Stockholm genomgå sina mest drastiska förändringar. Det som tidigare varit bostäder och skolor är nu några av stans mest unika, personliga kontorslokaler och mötesplatser.

Mer info