Generic selectors
Endast exakta träffar
Sök i titel
Sök i innehåll
Post Type Selectors

Miljöcertifiering via Breeam – hållbar fastighetsservice för både miljön och ekonomin

Tänker du mycket på miljön och klimatet? Det gör vi också!

På Banfast jobbar vi ständigt med att på många olika sätt minska vårt och våra kunders klimatavtryck. Ett exempel är att vi använder bara klimatpositiv el, vilket innebär att all el vi köper kommer från förnyelsebara energikällor, som till exempel sol, vind, vatten och biokraft. Dessutom investerar elleverantören i projekt som minskar koldioxidutsläppen globalt. Ett annat exempel är att vi har påbörjat vårt arbete med att miljöcertifiera våra fastigheter enligt BREEAM miljöcertifieringssystem.

Nina Lovén, hållbarhetsansvarig hos oss på Banfast, berättar mer:

– För oss är hållbarhetsarbetet en självklarhet och när vi fick direktiv från våra ägare att miljöcertifiera samtliga fastigheter kände vi att det är helt rätt beslut. Vi började med en av våra mindre fastigheter där Scandic Hotels är hyresgäst och där fastigheten har genomgått en totalrenovering för några år sedan. Vi har även hjälpt vår kund ABF att miljöcertifiera ABF-huset på Sveavägen. Vi har valt att miljöcertifiera enligt BREEAM In-use, som är ett internationellt system från Storbritannien för befintliga byggnader. Områden som energianvändning, inomhusmiljö, vattenförbrukning, resurser och resiliens poängsätts och bedöms och ger ett slutbetyg. Om vi gör åtgärder som påverkar dessa områden till det bättre så kan vi även påverka resultatet och får en högre slutpoäng vilket ger ett bättre slutbetyg. Vi har till exempel gjort ett gediget miljöarbete med vår fastighet Barnhuset 25 på Upplandsgatan 4, som tack vare det nu är miljöcertifierad enligt BREEAM med betyget EXCELLENT, vilket är det näst högsta som går att uppnå.

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns i din fastighet?

Skicka förfrågan

 

Vi hjälper dig med miljöcertifiering via BREAAM

På Banfast arbetar vi med de Globala målen och Agenda 2030 och en del av det arbetet är bland annat energieffektiviseringar, miljöcertifiering och utbildning. I vår uppdragsförvaltning hjälper vi även andra fastighetsägare med miljöcertifiering via BREAAM. Vi har ett stort nätverk av entreprenörer och konsulter som via ramavtal med oss hjälper till med hela processen, från projektering och besiktningar till utfört arbete. På senare tid har intresset för miljöcertifierade byggnader ökat vid uthyrning av lokaler, och fastighetsägarna vill kunna erbjuda sina kunder en bra inomhusmiljö för både bostads- och lokalhyresgäster.

– När en fastighetsägare kontaktar oss med frågor om energieffektivisering handlar det till exempel ofta om att man kanske har sett i sin energideklaration att det finns åtgärder att göra för att minska husets förbrukning, men många vet inte hur eller var de ska börja. Det kan också vara så att de planerar en renovering av en gammal byggnad där det samtidigt går att göra energiförbättringar i samband med detta, men de vet inte vad de ska prioritera. I vissa fall kontaktas vi även av kunder som inte vet hur de ligger till energimässigt och önskar en objektiv bedömning. Vi kommer ut och gör en statusbesiktning på plats, kikar på omfattningen, vilken typ av stöttning som behövs, vilket arbete som krävs och vad som bör prioriteras. Vår driftpersonal och våra konsulter är duktiga inom alla olika områden och tillsammans går vi noggrant igenom allt ifrån brandskydd, rör, vatten, el och ventilation i byggnaden. Vi har till exempel erfarna takkonsulter som besiktigar taken och i nästa steg plåtslagare och byggare som kan göra eventuella åtgärder som krävs, berättar Nina Lovén.

I alla våra miljöcertifieringar använder vi oss av det tidigare nämnda BREEAM-systemet, för att göra det smidigt även för internationella kunder. Det är enkelt att förstå hur fastigheter betygsätts, samtidigt som den tekniska manualen ger tydliga instruktioner kring vilka åtgärder som krävs för att få en ännu mer miljösmart byggnad och samtidigt uppnå ett högre betyg. Dessa åtgärder kan till exempel vara närvarostyrd belysning och ventilation, lägre flöde i kranen i handfatet, lågspolande WC, ett cykelrum, eller bygga en uteplats som främjar möjligheten att få frisk luft och solljus under dagen. Det behövs även en utredning om naturolyckor och översvämningsrisk. Finns det till exempel risk att avloppsvatten tränger in bakvägen från gatan in i fastigheten vid kraftiga regn, eller riskerar taket att rasa in vid stora snömängder? Detta behöver utredas och åtgärdas innan högre betyg kan uppnås enligt BREEAM.

– Hos oss på Banfast brinner vi verkligen för de gröna frågorna och tycker att det är viktigt att få igång det hållbara tänket hos fastighetsägare, hyresgäster och entreprenörer. Att tänka långsiktigt kan kännas kostsamt för stunden, men det visar sig mer och mer att långsiktiga och klimatsmarta lösningar är mycket energi- och kostnadseffektiva. Du kan vara miljösmart och samtidigt spara otroligt mycket pengar.

Vill du veta mer om hur du kan miljöcertifiera din fastighet?

Skicka förfrågan

 

Så här jobbar vi med hållbar fastighetsservice

Vi har fem tydliga punkter som vi går igenom tillsammans med fastighetsägare när det gäller hållbar service. Inom de olika områdena finns det stor utvecklingspotential och vi jobbar ständigt med att hitta nya sätt att finnas till hjälp för alla som önskar mer miljösmarta fastigheter. Här nedan kan du läsa mer om vår process för tjänsten hållbar service.

1. Energieffektivisering

Vi ser över fastighetens möjligheter till energisnåla lösningar. Det kan till exempel vara att byta ut armaturer till LED-lampor eller att implementera närvarostyrning av belysning; att lamporna aktiveras av rörelse eller ljud, så att det bara lyser när någon faktiskt är på plats. Även ventilationsanläggningar och värmesystem ses över ordentligt, för här finns det stora besparingar att göra med till exempel CO2-givare och justerade värmekurvor. Många gamla byggnader är otroligt kostnadsdrivande, kyla är till exempel väldigt dyrt och som fastighetsägare kan du i många fall faktiskt minska dina kostnader rejält genom enkla åtgärder som att byta ut belysning, renovera fönster, se över isolering och injustera ventilations- och värmesystem – ja, helt enkelt optimera inomhusmiljön efter människors närvaro.

2. Källsortering

Vi uppmuntrar till att bli bättre på källsortering i hela fastigheten och hjälper till med allt det praktiska för att det ska bli genomförbart. Det är enkelt att källsortera, men kan vara svårare att komma igång och här vill vi underlätta processen och stötta genom alla delar. En viktig del för en kontorshyresgäst är till exempel att börja med att involvera sin städfirma.

3. Minskat svinn och återbruk vid renoveringar

Möbler, inredning och byggmaterial behöver inte alltid vara nytt när du renoverar en fastighet. Visste du att allt ifrån gipsskivor till golv kan återanvändas, om du plockar ner väggar och material med försiktighet och återbruk i åtanke. Här behöver arkitekten och andra projektörer för renoveringen tänka till – måste vi riva den här väggen eller kan vi göra både miljön och ekonomin en tjänst genom att ha kvar den? Stolar, väggar och annan inredning kan målas om, ett bord kan få nytt liv med en annan skiva och ett trä eller linoleumgolv kan slipas och behandlas istället för att rivas upp och bytas ut. På senare tid har vi märkt ett ökat intresse för återbruk och många kunder efterfrågar just klimatsmart renovering. Vi hjälper projektörerna att få igång tänket kring återbruk, optimera arbetet, minska svinnet och återanvända allt som faktiskt fungerar.

4. Sälja/skänka inredning och byggnadsdelar vid renoveringar

Finns det möbler eller material som vi inte behöver, men som det inte är något fel på? Med hållbarhet i fokus hjälper vi till att skänka eller sälja inredning och annat som går att återanvända. Vårt miljöarbete vid renovering på en adress kan resultera i överblivet byggmaterial eller inredning som går att använda i en annan fastighet. Fördelaktigt för både ekonomi och miljö och ofta något som efterfrågas av våra kunder.

5. Effektivisera renoveringar

Det är smart att göra en energieffektivisering i samband med en renovering och här hjälper vi till att tänka långsiktigt. När du som fastighetsägare gör underhåll på en byggnad är det i många fall klokt att inte bara fokusera på prislappen och sedan köpa det billigaste alternativet. Energisnåla lösningar kan vara dyrare vid inköpstillfället – som till exempel fönster med energiglas – men du sänker dina uppvärmningskostnader och behöver inte heller underhålla dina nya, högkvalitativa fönster på över 40 år. Det är mer kostnadseffektivt i längden, samtidigt som du gör en energisnål insats för miljön.

Funderar du på om du kan energieffektivisera din fastighet?

Skicka förfrågan