Felanmälan & jourtelefon »
Arbetets museum, Laxholmen

Arbetets Museum, Norrköping

Förvaltare: Bengt Lundqvist
bengt.lundqvist@banfast.se

Besöksadress: Arbetets museum, Laxholmen

Fastighetsbeteckning: Kopparkypen 23

Fastighetsägare:

Organisationsnummer:

Byggår: 1916-17

Arkitekt: Folke Bensow

Kvadratmeter: 7 000